شیراز - فلکه مصدق - بلوار غدیر
بین کوچه 12 و 14 - دراک استور(گیامیا)

گیامیا، همه چیز برای کاشت هر گیاه

خرید بذر، خاک و کود، سموم و لوازم باغبانی

گیامیا، همه چیز برای کاشت هر گیاه

خرید بذر، خاک و کود، سموم و لوازم باغبانی

انواع
گلدان پلاستیکی

انواع
ادوات کاشت

مجله گیامگ